NGỌC BỔ TRỢ SP MÙA 6

     

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành cho các tướng cung cấp đường dưới, với mọi viên ngọc tái tổng hợp cho vị trí hầu như tướng đi Support chuyên được dùng cả tank lẫn phép thuật. Mọi bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm giúp cho những vị tướng đi hỗ trợ phát huy về tối đa sức khỏe của mình.


Alisttar

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ mang đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ cho Bard táo bạo nhất

*

Đã có bảng ngọc AD cho những xạ thủ mùa giải mới này

Blitzcrank

Bảng ngọc hỗ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc bổ trợ cho Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc hỗ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc hỗ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ mang đến Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Leona

*

Malphite

Bảng ngọc bổ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc hỗ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgana bạo gan nhất

*

Maokai

Bảng ngọc hỗ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top vượt trội nhất để đồng đội tham khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Sona

*

Soraka

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zyra tốt dùng

*

Bảng ngọc hỗ trợ Support giành riêng cho các tướng, chuyên đi cung cấp cho xạ thủ ở đường dưới vượt trội nhất để hầu như người rất có thể dùng nhằm leo Rank xếp hạng.