Biên bản họp bổ nhiệm giám đốc

     

Pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn, điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc? Mẫu biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đôc sđược quy định như thế nào? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Biên bản họp bổ nhiệm giám đốc


*
*
Biên bản họp bầu giám đốc

1. Họp bầu giám đốc được tổ chức như thế nào?

Việc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cần phải thông qua cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng nắm rõ quy trình, thủ tục bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Xây dựng cơ cấu tổ chức là một phần quan trọng trong việc hình thành các tổ chức. Một doanh nghiệp có tổ chức tốt sẽ luôn tạo ra ưu thế trong cạnh tranh cũng như hợp tác. Để làm được điều đó thì người quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải được lựa chọn kĩ càng. Vì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình hoặc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

CÔNG TY………..Số: 01/2008- BB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ************

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………………

(v/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm 20 …….., vào hồi 8h30’ tại trụ sở Công ty……………..……………………….

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:

1) Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung:Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty cùng nhau thoả thuận và nhất trí các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông:………………………..Sinh ngày: ………………………………………………………………………..

Dân tộc : …………………………………….Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……………………………………..Nơi cấp: Công an………………………………………………………………..

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác, Tam Giác Vuông, Tam Giác Đều, Tam Giác Cân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc Công ty ……………………………….………………………………………………………………..

2. Bổ nhiệm Ông:………………………….Sinh ngày: ……………………………………………………………………..

Dân tộc : …………………………………….Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp:……………………………………..Nơi cấp: Công an……………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………..

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ………………..……………………………………………………………………

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ………… và Ông ………… được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Xem thêm: Bảng Ngọc Blitzcrank Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất, Top 20 Bảng Bổ Trợ Blitzcrank Sp Hay Nhất 2022

kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông/thành viên sáng lập

NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B NGUYỄN VĂN C NGUYỄN VĂN D

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi về Biên bản họp bầu giám đốc mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ: