LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Quy định về định kỳ nộp những loại tờ khai thuế năm 2021: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài; Thời hạn nộp tiền thuế TNDN lâm thời tính quý; Thời hạn nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN ...

Bạn đang xem: Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

*
-----------------------------------------------------------------------------------------


Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

kê khaiThuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

kê khaiThuế GTGT theo Tháng

1

Tờ khai Thuế GTGT T12/2020


Tờ khai Thuế TNCN T8/2021

10

Tờ khai Thuế GTGT T9/2021

Tờ khai Thuế TNCN T9/2021

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021


Tờ khai Thuế TNCN T11/2021

Chi tiết những quy định về định kỳ nộp những loại tờ khai thuế trên các bạn xem chi tiết dưới đây nhé:

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ tháng 12/2020 (đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng) hoặc Qúy 4/2020 (đối với dn kê khai theo Qúy) trong tháng, quý cho dù không gây ra khấu trừ thuế TNCN thì vẫn cần nộp Tờ khai.Nghĩa là: trong tháng/quý đó gồm phát sinh trả lương (dù có hay là không phải nộp thuế TNCN) -> Thì vẫn bắt buộc nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.- trong tháng/quý kia không trả lương cho những người lao rượu cồn -> Thì không phải Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thời hạn nộp chi phí thuế:1. Trường hợp tín đồ nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường thích hợp khai bổ sung cập nhật hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế bao gồm sai, sót.- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì lâm thời nộp theo quý, thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Xem thêm: Hải Quay Xe Có Nghĩa Là Gì ? Câu Trả Lời Chính Xác Nhất Đọc Cười Rớt Hàm

(Điều 55 Luật thống trị thuế số 38/2019/QH14)

Như vậy:- Thời hạn nộp chi phí thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế.- riêng rẽ tiền thuế TNDN tạm bợ tính quý thì chậm nhất là ngày 30 tháng thời điểm đầu quý sau.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm If Với Điều Kiện Ngày Tháng Trong Excel Có Ví Dụ Cực Đơn Giản

-----------------------------------------------------------------------------------

Thời hạn nộp thuế rơi vào trong ngày nghỉ:Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế:Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiến hành theo nguyên tắc tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật làm chủ thuế cùng Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế được triển khai theo mức sử dụng tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật thống trị thuế cùng Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hòa hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng cùng với ngày nghỉ theo chế độ thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày thao tác tiếp theo của ngày nghỉ đó theo phương pháp tại Bộ nguyên tắc dân sự.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thời hạn nộp report tình hình thực hiện hoá đơn:Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng người dùng được cơ sở thuế cấp cho hóa đơn) có nhiệm vụ nộp report tình hình sử dụng hóa solo cho ban ngành thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường thích hợp trong kỳ không thực hiện hóa đơn.- báo cáo tình hình áp dụng hóa đối chọi Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.- Quý II nộp muộn nhất là ngày 30/7.- Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.- Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau- Trường phù hợp trong kỳ không áp dụng hóa đơn, tại report tình hình áp dụng hóa đối chọi ghi số lượng hóa solo sử dụng bởi không (=0)

(Căn cứ theo Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------