Microsoft software protection platform service là gì

     

Bạn rất có thể tìm thấy Microsoft Software Protection Platform Service (sppsvc) áp dụng CPU rất cao (dao động từ 30% mang lại 75%) trong một thời hạn dài đáng kể. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao dịch vụ Software Protection lại tiêu tốn không ít tài nguyên.