Phản Ứng Trùng Hợp Là Gì

     

Polime có không ít ứng dụng như làm các loại vật liệu polime giao hàng cho đời sống và chế tạo như: hóa học dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán dán.

Bạn đang xem: Phản ứng trùng hợp là gì

Đang xem: phản ứng trùng hợp

Vậy polime là gì? phân các loại polime như vậy nào? phản nghịch ứng trùng hợp cùng phản ứng trùng ngưng là gì? bí quyết điều chế polime bởi phản ứng trùng hợp, làm phản ứng trùng ngưng như vậy nào? họ hãy cùng tò mò qua bài viết này.

A. Triết lý về Polime

I. Tư tưởng polime

• Polime là gì?

– Polime là phần đa hợp chất tất cả phân tử khối rất lớn do nhiều solo vị bé dại (gọi là đôi mắt xích) link với nhau.

* Ví dụ: Polietilen (–CH2  CH2–)n do các mắt xích –CH2–CH2– links với nhau.

– Hệ số n được điện thoại tư vấn là hệ số polime hóa giỏi độ polime hóa.

– các phân tử được tạo nên từng mắt xích mang lại polime hotline là monome (trong ví dụ, monome là CH2=CH2)

• bí quyết phân các loại Polime.

– Theo nguồn gốc: Polime tổng hợp, polime thiên nhiên, polime tự tạo (bán tổng hợp);

– theo cách tổng hợp: Polime trùng hợp, polime trùng ngưng;

– Theo cấu trúc: Polime có mạch ko phân nhánh và polime có mạch phân nhánh.

II. Đặc điểm kết cấu của polime

Cách đôi mắt xích của polime rất có thể nối với nhau thành:

– Mạch ko phân nhánh: Amilozơ,…

– Mạch phân nhánh: Amilopectin, glicogen,…

– Mạch không gian: cao su thiên nhiên lưu hóa, vật liệu nhựa bakelit,…

III. Tính chất vật lý của polime

– các polime đa số là hóa học rắn, không mờ hơi, không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy xác định. Polime khi nóng rã cho hóa học lỏng nhớt, để nguội đã rắn lại điện thoại tư vấn là chất nhiệt dẻo. Polime ko nóng chảy lúc đun mà bị phân hủy điện thoại tư vấn là chất nhiệt rắn.


READ: Sự khác hoàn toàn Giữa Enthalpy với Entropy, Entanpi chũm Đổi Là Gì

– Đa số polime không tan trong những dung môi thông thường, một vài tan được vào dung môi tương thích cho hỗn hợp nhớt. Ví dụ: polibutadien rã trong benzen,…

– tất cả polime bao gồm tính dẻo; gồm polime có tính bầy hồi; một số rất có thể kéo thành sợi, dai, bền; có polime trong suốt ko giòn, nhiều polime tất cả tính giải pháp điện, biện pháp nhiệt hoặc tính bán dẫn.

IV. Tính chất hóa học của Polime

– Polime bao hàm phản ứng phân cắt mạch, giữ nguyên mạch với tăng mạch cacbon.

1. Bội nghịch ứng phân cắt mạch polime

– Polime bao gồm nhóm chức vào mạch dễ dẫn đến thủy phân như: Tinh bột, Xenlulozơ

– Polime trùng đúng theo bị nhiệt chia thành các đoạn ngắn và sau cùng thành monome ban đầu, bội nghịch ứng này điện thoại tư vấn là phản nghịch ứng giải trùng hòa hợp (đepolime hóa).

*

2. Bội nghịch ứng không thay đổi mạch polime

– Các nhóm cố gắn vào mạch polime hoặc những liên kết song trong mạch polime rất có thể tham gia làm phản ứng mà không làm đổi khác mạch polime.

*

3. Phản nghịch ứng tăng mạch polime

– Ở điều kiện thích hợp, các mạch polime hoàn toàn có thể nối cùng với nhau sinh sản thành mạch dài hơn hoặc thành mạng lưới không gian.

*

V. Cách điều chế Polime

– Polime thường được điều ché theo hai một số loại phản ứng trùng hợp và trùng ngưng.

1. Phản nghịch ứng trùng hợp

• phản ứng trùng phù hợp là gì?

– Trùng hòa hợp là quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) như là nhau hoặc tương tự nhau thành phân tử không hề nhỏ (polime).

– Điều kiện xảy ra phản ứng trùng hợp: Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có link bội hay những vòng nhát bền có thể mở ra.

* Ví dụ: Phản ứng tạo PVC (poli vinyl clorua), tơ capron, cao su đặc buna-S,…

*
2. Phản bội ứng trùng ngưng


• bội nghịch ứng trùng dừng là gì?

– Trùng dừng là thừa trình phối kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome) thành phân tử béo (polime) mặt khác giải phóng rất nhiều phân tử nhỏ dại khác (H O, …).

– Điều kiện xẩy ra phản ứng trùng ngưng: Monome gia nhập phản ứng trùng ngưng nên có tối thiểu 2 nhóm chức có chức năng phản ứng để tạo link với nhau.

* Ví dụ: Phản ứng tạo ra nilon-6; nilon-6,6; poli(etylen terephtalat),…

*

VI. Ứng dụng của polime

– Polime có rất nhiều ứng dụng như làm những loại vật liệu polime ship hàng trong cung ứng và cuộc sống như: chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán dán,…

B. Bài tập vận dụng

* Bài 1 trang 64 SGK Hóa 12: Cho những polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien. Dãy những polime tổng đúng theo là:

A. Polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. Polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lí 11 Năm 2018, Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý Lớp 11

C. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. Polietilen, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ.

> Lời giải:

– Đáp án B. Polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6.

* Bài 2 trang 64 SGK Hóa 12: Trong số những polime sau, chất nào được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua). B. Polisaccarit. C. Protein. D. Nilon- 6,6.

> Lời giải:

– Đáp án A.Poli (vinyl clorua).

* Bài 3 trang 64 SGK Hóa 12: Phân biệt sự trùng hợp cùng trùng dừng về các mặt: làm phản ứng, monome với phân tử khối của polime đối với monome. đem ví dụ minh họa.

> Lời giải:

+ Về phương diện phản ứng:

– phản bội ứng trùng hợp với trùng ngưng hồ hết là những quá trình phối kết hợp (thực hiện tại phản ứng cộng) các phân tử bé dại thành phân tử lớn.

+ Về monome:

– Monome gia nhập phản ứng trùng hợp là cần có link bội hoặc vòng không bền.

– Monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử có ít nhất hai đội chức có chức năng phản ứng.


READ: Trọng Lượng Là Gì? định hướng Và bí quyết Vật Lý Lớp 10

– Phân tử khối của polime vào trùng hợp bằng tổng của n monome gia nhập trùng hợp.

– Phân tử khối của monome trong trùng ngưng bằng tổng của n monome thâm nhập trùng ngưng trừ đi những phân tử nhỏ dại giải phóng ra.

* Bài 4 trang 64 SGK Hóa 12: Gọi tên các phản ứng với viết phương trình chất hóa học của phản ứng polime hóa những monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH với m-C6H4(COOH)2(axit isophtalic).

e) NH2-10COOH.

> Lời giải:

– những phản ứng a,b,c là những phản ứng trùng hợp; d,e là các phản ứng trùng ngưng

a) nCH3-CH=CH2 (-CH(CH3)-CH2-)n

b) nCH2=CCl-CH=CH2 (-CH2-CCl=CH-CH2-)n

c) nCH2=C(CH3)-CH=CH2 (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

d) nCH2OH-CH2OH + m-HOOC-C6H4-COOH (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n

e) nNH2-10COOH (-NH-10-CO-)n

* Bài 5 trang 64 SGK Hóa 12: Từ các thành phầm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) hoàn toàn có thể tổng đúng theo được polistiren dùng làm sản xuất nhựa đàm phán ion. Hãy viết những phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra, rất có thể dùng thêm các hóa hóa học vô cơ cần thiết khác.

> Lời giải:

 C6H6 + C2H4 

*

 C6H5C2H5

 C6H5C2H5 

*

 C6H5CH=CH2 + H2

 nC6H5CH=CH2

*

 n

* Bài 6 trang 64 SGK Hóa 12: Hệ số polime hóa là gì? hoàn toàn có thể xác định đúng mực hệ số polime hóa được không? Tính thông số polime hóa của PE, PVC và xenlulozơ hiểu được phân tử khối vừa phải của chúng lần lượt là:420000, 250000 với 1620000.

Xem thêm: Đóng Vai Tấm Kể Lại Chuyện Tấm Cám Theo Lời Của Nhân Vật Tấm

> Lời giải:

– quan yếu xác định chính xác hệ số polime hóa được vì polime là một hỗn hợp các chất có thông số polime hóa khác nhau. Vì thế chỉ khẳng định được n trung bình .

– Tính thông số polime hóa của PE (polietilen: (-CH2-CH2-)): n = 420000/28 = 15000

– Tính thông số polime hóa cảu PVC (poli vinyl clorua: (-CH2-CH(Cl)-)n): n = 250000/62,5 = 4000


Post navigation


Previous: những Loại xe Ô Tô greed color Lục tiên tiến nhất Tại Việt Hàn Used Car
Next: gần như Câu Thả Thính Gái xuất xắc Nhất dấn Bão Like, tuyển chọn Tập hầu hết Câu Thả Thính rất Hay