Phép Lai Phân Tích Là Gì

     

B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Phép lai phân tích là gì

C.kiểm tra gen nằm trên NST thường hoặc bên trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu ren của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu gene của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp

Giải thích:

- Lai so với là phép lai giữa những cá thể mang tính chất trạng trội với các cá thể mang tính chất trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cá thể mang ý nghĩa trạng trội là thuần chủng tuyệt không.

- Nếu đời nhỏ đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai ko thuần chủng

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu đưa ra tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai so với là gì?

Phép lai đối chiếu là phép lai giữa cơ thể mang ý nghĩa trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang ý nghĩa trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội tất cả kiểu gen đồng hợp (AA).

Xem thêm: Ví Dụ Về Vi Phạm Hình Sự Là Gì ? Đặc Điểm Và Phân Loại Tội Phạm Hình Sự

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính chất trạng trội bao gồm kiểu gen dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

Thông thường lúc nói tới kiểu gene của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gen liên quan tớ những tính trạng đang được đon đả như: kiểu gene AA quy định hoa tím, kiểu gene aa quy định hoa trắng. Kiểu ren chứa cặp gene gồm 2 gene tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gene chứa cặp ren gồm 2 ren tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 vì 2 kiểu ren AA cùng Aa thuộc biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan liêu trội - lặn


-Tương quan lại trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật với người.

-Ví dụ: Ở cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, bao gồm lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, nhiều năm là lặn.

-Để xác định được tương quan trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 gồm tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan lại trội – lặn:

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng ý muốn muốn với tập trung nhiều gene quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan liêu trội – lặn.

Xem thêm: Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Tiếng Anh Là Gì ? Những Quy Định Thi Kỳ Thi Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì

+ Để tránh sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) có tác dụng xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất với năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

3. Trội không hoàn toàn:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền vào đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố với mẹ còn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1