Sản xuất tiếng anh là gì

     

Các doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất giữ vai trò đặc biệt trong việc chế tạo ra các sản phẩm, sản phẩm hóa nhằm mục tiêu đáp ứng tốt nhất có thể nhu ước của fan tiêu dùng. Trước hoàn cảnh hội nhập kinh tế, cũng giống như các công ty lớn ngày càng mở rộng các hoạt động giao thương nước ngoài thì câu hỏi phải thường xuyên xuyên tiếp xúc với công ty đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên. Để vận động giao thương quốc tế diễn ra kết quả đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực sản xuất.Bạn sẽ xem: thêm vào tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ giờ Anh thường chạm mặt trong ngành sản xuất để các bạn đang làm việc trong ngành chế tạo hoặc là yêu mếm ngành sản xuất gồm sự chuẩn bị tốt rộng cho con đường trở nên tân tiến sự nghiệp của mình.Bạn đang xem: quá trình sản xuất giờ đồng hồ anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

Bạn đang xem: Sản xuất tiếng anh là gì

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của người sử dụng sẽ được gửi vào thêm vào vào đầu năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến sẽ sản xuất trở về sau nhị tháng.

Số số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của người tiêu dùng tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / hoàn thành sản xuất.

This model is scheduled to lớn go into / out of production by the over of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ bước đầu / dứt sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các cụm từ đi với production thường gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: bắt đầu / xong xuôi sản xuất

Production cost: ngân sách chi tiêu sản xuất, ngân sách sản xuất

Production process: tiến trình sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: chuyển động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách tiến hành sản xuất

Production possibility: kỹ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: máy sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung về tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production & distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi giá cả nguyên vật dụng liệu, cũng như ngân sách sản xuất cùng phân phối.

We've got to discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải luận bàn về các nguyên vật liệu cần để cung ứng ra các sản phẩm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi tầm giá nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng tương tự nguồn hỗ trợ và nguyên liệu gián tiếp.

Các các từ đi với “raw materials” hay gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu hụt nguyên liệu

Turnover of raw materials: mức chu gửi nguyên liệu

Major raw materials: vật liệu chính

3. Factory: đơn vị máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi gồm 20 nhà máy sản xuất trên toàn cố gắng giới

I work in nhì Phong factory

Tôi làm việc tại nhà máy Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá cao những tiêu chuẩn an ninh tại đơn vị máy.

The company plans to lớn shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty tất cả kế hoạch ngừng hoạt động bốn nhà máy và cắt sút 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy đã tổ chức triển khai một cuộc quốc bộ vào tuần trước đó vì một cuộc bất đồng quan điểm về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các nhiều từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán đơn vị máy

Factory act: quy định tận nơi máy

Factory automation: tự động hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá bán xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: chi phí chung trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp để trong bên máy

Aggregate at factory: giá bán xưởng

At factory: giá giao hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

Tôi thao tác làm việc cho một doanh nghiệp chuyên thêm vào đồ chơi.

Xem thêm: Những Địa Chỉ Xem Bói Hà Nội Lớn Nhất, 10 Địa Chỉ Xem Bói Chuẩn Ở Hà Nội

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi cung ứng các linh kiện cho xí nghiệp sản xuất sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các cụm từ đi với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: chế tạo quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do quốc tế sản xuất

Of home manufacture: cấp dưỡng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất 1 loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years to lớn develop.

Một thành phầm mới có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the hàng hóa because of a thiết kế fault.

Nhà sản xuất đã phải thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more quality products over the coming year.

Công ty muốn muốn cải tiến và phát triển nhiều sản phẩm quality hơn những năm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network product support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal product code): model phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: sản phẩm không đóng góp bao, thành phầm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm quality cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: mẫu sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC lớn ensure good chất lượng of products.

Giữ liên hệ với QA và QC để bảo vệ chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials.

Làm vấn đề với những nhà cung ứng trong việc tùy chỉnh một khối hệ thống nhằm đảm bảo an toàn việc hỗ trợ kịp thời các vật liệu chất lượng.

Các cụm từ đi với unique thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của nhà sản xuất

Quality assurance: sự bảo vệ chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, thống trị chất lượng

Quality control department: phòng đánh giá chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total chất lượng control / management: làm chủ chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control và analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency khổng lồ maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để đổi mới hiệu quả ngân sách chi tiêu nhằm buổi tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào khiến cho nhân viên cung ứng để nâng cấp năng suất của công ty.

Các cụm từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự tăng thêm năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: cách thức tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nút năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, sản phẩm tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng bự hàng tồn kho trong thời gian dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì chi tiêu lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời với hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc làm chủ toàn bộ hàng tồn kho là một trong những phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các nhiều từ đi cùng với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát và điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên phiên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: thống trị hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho giữ hộ bán

Inventory pricing: biện pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch mua sắm máy móc, máy nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc thay thế sửa chữa định kỳ, bảo trì máy móc, khối hệ thống thiết bị trong phòng máy.

Các các từ đi với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic check out equipment: thiết bị khám nghiệm tự động

Capital equipment: máy sản xuất

Equipment and infrastructure: trang máy và các đại lý hạ tầng

Equipment funds: quỹ sắm sửa thiết bị

Stand-by equipment: đồ vật dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to lớn reduce manufacturing cycle time.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực làm giảm thời gian của chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Vì Sao Các Đề Nghị Cải Cách Ở Việt Nam Cuối Thế Kỉ Xix Không Thực Hiện Được ?

Lập chiến lược và chỉ đạo các phần tử kỹ thuật sản xuất, chuyên môn thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.