Thiền tứ niệm xứ là gì

     

Ðạo Phật là đạo từ bi với trí tuệ, là thuyền chén bát nhã cứu giúp vớt mọi sanh linh vẫn đắm chìm ngập trong sông mê bể khổ, vẫn trôi lăn vào sáu nẻo luân hồi. Ðạo Phật cũng là đạo bình đẳng và tự giác cho tất cả những ai muốn tìm tới con mặt đường hướng thượng của sự việc giải thoát cùng giác ngộ.

Bạn đang xem: Thiền tứ niệm xứ là gì


Kinh Pháp Cú gồm câu: “Người ngấm nhuần giáo pháp sống hạnh phúc với tâm an lạc. Hàng trí tuệ luôn luôn luôn hoan hỷ trong giáo pháp mà những bậc thánh nhơn đang tìm ra”.

Ngược dòng thời gian để quan sát lại quá khứ, thái tử Tất-đạt-đa thấy cuộc đời là bể khổ, chúng sanh sẽ trôi lăn trong khoảng sanh sanh, tử tử với cảnh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, vẫn diễn bày trước mắt, do thế Ngài đang từ quăng quật ngai vàng, điện ngọc, bà xã đẹp, con xinh để đi tìm một công án cho bản thân đó là- giải bay cho toàn bộ chúng sinh khỏi vòng luân hồi sinh tử. Ngài đã từ giã hoàng cung vào một đêm trăng thanh khi sao mai vừa mới mọc cùng con kiền trắc cùng Sa-nặc vượt loại sông A-nô-ma để đi tìm chân lý.

Ngài mang lại học đạo với nhì đạo sĩ thương hiệu là Alara Kalama cùng Adduka Ramaputta và đã triệu chứng được nhì trạng thái thiền Vô mua xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ...

Ðầu tiên Ngài mang lại học đạo với hai đạo sĩ thương hiệu là Alara Kalama và Adduka Ramaputta với đã triệu chứng được nhì trạng thái thiền Vô cài xứ với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tuy thế Ngài suy nghĩ rằng nhì quả vị này chưa phải là những quả vị buổi tối thượng như Ngài mong mỏi muốn. Rồi Ngài trường đoản cú giã hai vị này để đi tìm kiếm chân lý đến công án của bao gồm mình.

Trải qua sáu năm trường tu khổ hạnh, dẫu vậy Ngài vẫn ko đạt được công dụng gì:

Sáu năm khoảng đạo chốn rừng già 

Khổ hạnh ai bằng Ðức thích hợp Ca

 Chim hót bên trên vai sương che áo 

Hươu kêu mặt núi tuyết đơm hoa.

Sau kia Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh này, trở về với tuyến phố trung đạo. Ngài mang đến Bodhgaya ngồi nhập định dưới gốc Bồà-đề với phát nguyện rằng: “Nếu ta ko thành đạo thì cho dù thịt nát xương tung ta cũng quyết không đứng lên khỏi nơi này.”

“Nếu ta không thành đạo thì cho dù thịt nát xương chảy ta cũng quyết không vực dậy khỏi vị trí này.”

Trong 49 sớm hôm ngồi tham thiền nhập định, Ngài đã pk với giặc phiền não làm việc nội trung ương như tham, sân, si, mạn nghi và pk với giặc Thiên ma vày Ma vương bố tuần chỉ huy. Sau khoản thời gian thắng được giặc ngơi nghỉ nội chổ chính giữa và nước ngoài cảnh, trung tâm trí được khai thông, Ngài hốt nhiên đại ngộ, triệu chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và thay đổi Ðức Phật Thích-ca-mâu-ni.


Ðức Phật bởi vì một đại nguyện bự lao, vì một lòng từ bi vô hạn bến nhưng mà xuất gia kiếm tìm đạo. Ðại nguyện với lòng từ bỏ bi to lớn ấy là: “Cầu thành Phật quả đặt lên trên đền đáp tứ ơn sâu, dưới cứu vớt vớt cha đường khổ.” do vậy sau khi giác ngộ Ngài không nhập Niết-bàn ngay, mà liền nghĩ tới việc giáo hoá chúng sanh.

Tất cả chúng sanh không rõ ràng đẳng cấp, chủng tộc, sang trọng hèn, nếu thực hành theo học thuyết của Ngài ắt sẽ tiến hành an vui, giải thoát, tịch tịnh. Sự giải bay theo đạo phật không ở đâu xa, mà lại ngay trong cuộc sống đời thường hiện trên này. Tuyến phố giải thoát nhưng mà Ngài sẽ dạy cho họ qua kinh điển Nikàya, sẽ là Giới, Định và Huệ. Gớm Tứ Niệm Xứ dạy rằng:

“Này các tỳ-kheo, đấy là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, hủy diệt khổ ưu, thành tích chánh trí, hội chứng ngộ niết bàn, kia là tứ niệm xứ.”

Bốn niệm xứ kia là: tiệm thân bên trên thân; cửa hàng thọ trên các thọ; quán tâm trên trung tâm và quán pháp trên các pháp.

Tứ niệm xứ là pháp môn Chỉ-Quán tốt Ðịnh-Tuệ tuy vậy tu. Nhưng trước lúc đi vào thực tập chỉ quán tuy vậy tu Ngài dạy bọn họ phải giữ gìn giới luật, có trì duy trì giới cách thức thì thân tâm new trong sạch, nhẹ nhàng để bước vào hành thiền đạt nhiều công dụng tốt đẹp.

Giới quy định như mặt hàng rào phòng chặn không cho ngoại ma xâm nhập vào, giữ lại gìn nội trung khu yên tịnh, để đi vào định một giải pháp dễ dàng, vì vậy Ðức Phật luôn luôn dạy môn đệ của Ngài phải hành trì giới luật trước khi hành thiền. Ðiều này được tiên phật nói rõ trong bài Ðại khiếp Xóm Ngựa sau đây:

– phải biết tàm quí trong khi nhận của bái dường.

– Thân hành, khẩu hành, ý hành, sanh mạng đề nghị được thanh tịnh, minh chánh.


 – nên hộ trì những căn.

– cần tiết độ trong ăn uống.

Xem thêm: Sang Chấn Tâm Lý Là Gì, Làm Sao Để Vượt Qua? Rối Loạn Stress Sau Sang Chấn (Ptsd)

– Phải chăm bẵm cảnh giác.

Sau lúc trì giới tạo nên thân thanh tịnh, bọn họ lựa một nơi thanh vắng vẻ như thiền đường, cội cây, quần thể rừng, hay bất kể nơi nào dễ dàng và thoải mái và dễ chịu cho câu hỏi hành thiền, rồi bọn họ ngồi kiết già, sườn lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, rồi thực hành cách thức niệm khá thở vô, khá thở ra (Anàpànasati). Trong kinh Một Pháp, Ðức Phật dạy cách thức niệm hơi thở vô, tương đối thở ra với 16 đề mục: tư đề mục về thân; tứ đề mục về thọ; tứ đề mục về trọng điểm và tứ đệ mục về pháp.

Ðức Phật dạy phương pháp niệm khá thở vô, hơi thở ra cùng với 16 đề mục: bốn đề mục về thân; bốn đề mục về thọ; bốn đề mục về trung khu và tứ đệ mục về pháp.

Pháp môn này thuộc về pháp môn Tứ Niệm Xứ (cattàro–satipatthàna), tức là pháp môn nhắc đến tư chỗ (xứ) nhằm an trú niệm tức là thân, thọ, trọng tâm và pháp. Pháp môn Anàpànasati này đề cập cho 16 đề tài về thân, bốn đề tài về thọ, tư đề tài về tâm, và tứ đề tài về pháp. Fan hành thiền vừa thở vô, vừa thở ra, vừa suy bốn quán tưởng trên 16 đề tài contact đến khá thở.

Pháp môn này cho cả thiền định và trí tuệ, bao gồm chỉ (samatha) và tiệm (vipasana). Cả nhì chỉ tiệm đều song tu vào pháp môn này. Khi sử dụng tầm tứ cột vai trung phong trên khá thở vô hơi thở ra, bởi vậy là chỉ, bởi vậy là định. Khi lấy trí tuệ quán giáp 16 vấn đề được lựa chọn, vì thế là quán, như vậy là tuệ.

Tu tập thiền chỉ thì có thể chứng được từ bỏ sơ thiền mang đến tứ thiền, rồi từ ko vô biên xứ cho phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tiếp đến dùng thiền quán để bệnh được diệt thọ tưởng định. Hoặc hoàn toàn có thể từ tứ thiền rồi chuyển hẳn qua thiền cửa hàng để hướng chổ chính giữa đến túc mạng trí, sinh tử trí, và lậu tận trí. Lúc hướng chổ chính giữa đến lậu tận trí vị ấy biết như thật: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đấy là con đường đưa tới khổ diệt, đây là những lậu hoặc, đấy là nguyên nhân của lậu hoặc, đấy là các lậu hoặc diệt, đó là con đường mang tới các lậu hoặc diệt. Dựa vào vậy vị ấy ra khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu… vị ấy biết sanh vẫn tận phạm hạnh vẫn thành việc cần làm cho đã làm cho ; không có trở lui cuộc sống này nữa.” Vì thế nên thiền tiệm đóng một mục đích rất đặc trưng trong tiến trình mang đến giải thoát.

Nhìn vào cuộc sống thường ngày sau lúc thành đạo của đức từ bỏ phụ bọn họ thấy, nếp sống hàng ngày của Ngài gồm hai việc chính là thuyết pháp với hành thiền. Ngài là vị chánh đẳng chánh giác, là bậc được thế nhân tôn sùng, kính lễ, tuy nhiên Ngài vẫn hành thiền mỗi ngày, đó là vì Ngài ước ao làm gương để sách tấn chư môn đệ của Ngài phải luôn luôn tinh tấn hành thiền. Bọn họ thường chạm chán hai lời răn dạy của Ðức Phật cho các tỳ-kheo xuất gia:

“Này các tỳ-kheo, khi các người hội họp lại thông thường sẽ có hai vấn đề phải làm: một là luận bàn về phật pháp, hai là giữ lặng ngắt của bậc thánh”. Sự lạng lẽ của bậc thánh ở đây là hành thiền.

Lời dạy thứ nhì là lời khuyên răn hành thiền của Ðức Phật: “Này những tỳ-kheo, đây là gốc cây, đấy là những căn nhà trống, này các tỳ-kheo, hãy tu thiền, chớ có phóng dật, chớ tất cả sanh lòng ân hận hận về sau. Ðây là lời giáo huấn của Ta cho những ngươi.” 

Và khi sắp đến nhập Niết-bàn, Ðức Phật nhắc đi kể lại nếp sống của một tỳ-kheo buổi tối thắng là tu thiền định, thiền quán.

“Này Anada, sinh sống đời, vị tỷ kheo, đối với thân cửa hàng thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục số đông tham ái, ưu bi bên trên đời, đối với các cảm lâu … đối với tâm … so với các pháp, tiệm pháp, tinh tấn, tỉnh giấc giác, chánh niệm, nhiếp phục hầu hết tham ái, ưu bi trên đời. Này, Anada, bởi vậy vị tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho thiết yếu mình, từ mình nương tựa chính mình, không phụ thuộc một gì khác, cần sử dụng chánh pháp có tác dụng ngọn đèn, dùng chánh pháp làm địa điểm nương tựa, không dựa dẫm một thiết bị gì khác.”

Ðức Phật luôn luôn luôn dạy những đệ tử của Ngài, ngay khi Ngài còn sống, cũng giống như trước khi nhập diệt, yêu cầu tinh tấn hành thiền, do chỉ tất cả một con đường duy nhất mang đến giác ngộ giải thoát chính là hành thiền.

Ðức Phật luôn luôn dạy những đệ tử của Ngài, ngay khi Ngài còn sống, cũng như trước lúc nhập diệt, phải tinh tấn hành thiền, vị chỉ tất cả một con phố duy nhất đưa tới giác ngộ giải thoát sẽ là hành thiền.

Như chúng ta thấy bậc Ðạo Sư của họ trước lúc thành đạo, Ngài đã có tương đối nhiều kinh nghiệm về thiền bởi vậy và sẽ tự mình tìm hiểu ra tuyến phố giới định tuệ mang tới giác ngộ giải thoát, cho tới khi thành đạo và trong cả trước khi Niết bàn Ngài cũng hành thiền định.


Trong suốt 45 năm sau khi thành đạo Ngài thuyết pháp, hành thiền và dạy đồ đệ hành thiền, những bài xích thuyết pháp của Ngài đều nhấn mạnh về thiền.

Chúng ta là những người hậu học, đang trên tuyến đường tu tập, để nối cách theo vết chân Ngài, bọn họ phải tinh tấn thiền định, nhưng trước khi thiền định bắt buộc giữ gìn giới mức sử dụng nghiêm minh, vì gồm giới mới bước vào định được, khi định được viên mãn thì trí tuệ vạc sanh.

Trí tuệ là lưỡi gươm sắc bén nhất, rất có thể cắt đứt được tận nền tảng gốc rễ của phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, giống như cây Tala một lúc bị giảm đứt ngọn thì không thể mọc lên được nữa. Khi những kiết sử được đoạn tận nơi bắt đầu rễ, họ mới được an vui, giải thoát. Sự an vui giải bay này không ở đâu xa, mà chính ở tức thì trong cuộc sống thường ngày này.

Xem thêm: New Thảo Quả Tiếng Anh Là Gì, Lợi Ích Của, Thảo Quả Là Gì

Vì cố cho nên, tất cả chúng ta, tiếng giờ, khắc khắc buộc phải tinh tấn tu học, thực hành Tam vô lậu học (giới-định-tuệ). Bởi đó là tuyến đường duy độc nhất đưa họ đến cõi an vui, giải thoát, tịch diệt, và Niết-bàn.