Tính Tổng 1/2+1/3+1/4+

     
" class="title-header">: S = một nửa + 1/3 + 1/4 + 01/05 + 1/6 + 1/7 + 1/8 có phải là số thoải mái và tự nhiên không ? bởi sao ?


Bạn đang xem: Tính tổng 1/2+1/3+1/4+

*

154350 điểm

trần tiến
Xem thêm: Theo Thời Tiết Trang Phục Được Chia Làm Mấy Loại ? Kể Tên Theo Thời Tiết, Trang Phục Được Chia Làm Mấy Loại

*
*Xem thêm: Ptbd Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Có Sự Kết Hợp Giữa Các Phương T

*

Các chúng ta đã giải theo 3 hướng sau đây :Hướng 1 : Tính S = 1 201/280Hướng 2 : lúc qui đồng chủng loại số để tính S thì mẫu số thông thường là số chẵn. Với mẫu số thông thường này thì 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1 tháng 5 ; 1/6 ; 1/7 đang trở thành các phân số nhưng tử số là số chẵn, chỉ gồm 1/8 là biến đổi phân số nhưng mà tử số là số lẻ. Vậy S là một trong những phân số bao gồm tử số là số lẻ và chủng loại số là số chẵn đề nghị S chưa phải là số từ bỏ nhiên.Hướng 3 : minh chứng 5/4 6 x 1/8 = 3/4nên S > 3/4 + một nửa = 5/4Mặt khác : 1/4 + 1 tháng 5 + 1/6 + 1/7 vote

0