Triển khai tiếng anh là gì

     

Triển khai là gì?

Triển khai là triển khai các quá trình trong kế hoạch, mở rộng trong một quy mô, phạm vi đã được xác định.

Bạn đang xem: Triển khai tiếng anh là gì

Triển khai là động từ hay được sử dụng trong các văn bản như nghị định, nghị quyết, thông tứ hay các văn bạn dạng mang tính lập mưu hoạch… ví dụ như khi thực hiện công việc như triển khai dự án công trình đầu tự, thực hiện kế hoạch xây đắp và cải cách và phát triển doanh nghiệp, xúc tiến kế hoạch giảng dạy…

Triển khai tiếng Anh là gì?

Triển khai tiếng Anh là deployment.

Định nghĩa tiến hành được dịch quý phái tiếng Anh như sau:

Implementation is to lớn perform the work in the plan, expanding within a defined scale and scope.

Deploying is a verb commonly used in documents such as decress, resolutions, circulars or planning documents… For example, when performing tasks such as project implementation, plan to build and develop businesses, implement teaching plans…

*

Những từ tương tự với tiến hành tiếng Anh là gì?

Từ triển khai hiện thời không có các từ đồng nghĩa tương quan mà từ xúc tiến sẽ nối với các từ khác để câu có ý nghĩa. Cụ thể như:

– Triển khai triển khai (tiếng Anh là implement).

– Triển khai xúc tiến (tiếng Anh là implementation).

– Triển khai liên kết (tiếng Anh là liên kết deployment).

– Triển khai bố trí (tiếng Anh là deployment arrangements).

Ví dụ về các từ có thực hiện từ tiến hành tiếng Anh viết như thế nào?

– Triển khai dự án công trình tiếng Anh là gì?

Triển khai dự án công trình tiếng Anh là project implementation.

Xem thêm: Sách Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Pdf, Khoa Học Tự Nhiên 6

Triển khai dự án là bài toán tổ chức, doanh nghiệp triển khai các dự án công trình đã được lên kế hoạch trước kia (dự án xây dựng, dự án đầu tư kinh doanh, dự án cải cách và phát triển thị trường…)

Triển khai dự án tiếng Anh được dịch sang trọng tiếng Anh như sau:

Project implementation means the organization & enterprise executing projects that have been previously planned (construction projects, business investment projects, market development projects, etc.).

– Deploy là gì?

Deploy được gọi là triển khai.

*

– tiến hành tiếng Anh là gì?

Thực hiện tiếng Anh là perform.

Thực hiện nay là rượu cồn từ, chỉ các buổi giao lưu của cá nhân, tổ chức triển khai phải làm khi triển khai các bước hay thực hiện dễ dàng là chỉ các hoạt động thông thường của con bạn như: tiến hành việc nhà, thực hiện học tập nghiên cứu…

Thực hiện tại được dịch sang trọng tiếng Anh như sau:

Performance is a verb, only activities that individuals & organizations must vày when carrying out the work or simply performing ordinary human activities such as doing housework, conducting research & research assist…

– thực thi tiếng Anh là gì?

Thực thi giờ đồng hồ Anh là enforcement.

Thực thi là từ có cùng ý nghĩa với thực hiện. Mặc dù nhiên, thực thi sẽ tiến hành sử dụng vào các lĩnh vực chính trị như trong số văn bạn dạng hướng dẫn luật, thông tư, công văn hướng dẫn…

Thực thi được dịch quý phái tiếng Anh như sau:

Execution is a word with the same meaning as execution. However, enforcement will be used in political fields such as in legal documents, circulars, guiding document, etc.

– Implement là gì?

Implement là xúc tiến thực hiện.

Xem thêm: Viết Về Thành Phố Bạn Đang Sống Bằng Tiếng Anh, Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nơi Mình Sống

– Triển khai phiên bản vẽ giờ đồng hồ Anh là gì?

Triển khai phiên bản vẽ giờ Anh là deploy drawings.

Triển khai bản vẽ là việc thực tiễn hóa bạn dạng vẽ thông qua vận động xây dựng, lắp ráp. Thông thường là các bạn dạng vẽ thiết kế như bạn dạng vẽ kiến tạo nhà, phiên bản vẽ xây cất hồ bơi, phiên bản vẽ kiến tạo cầu đường…

Drawing deployment is the actualization of drawings through construction & assembly activities. Usually the thiết kế drawings such as house design drawings, pool thiết kế drawings, bridge thiết kế drawings…