TRONG THỜI GIAN TỚI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Nhận xét Trong thời hạn Tới giờ đồng hồ Anh Là Gì, các Cụm tự Chỉ thời gian Trong tiếng Anh là conpect trong bài viết hiện tại của Hùng Bá Tam Quốc. Đọc bài viết để biết rất đầy đủ nhé.Bạn đã xem: Trong thời hạn tới tiếng anh là gì

Học giờ anh cơ bản: các cụm từ bỏ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh

Specifying the day – Ngày

the day before yesterdayhôm kia
yesterdayhôm qua
todayhôm nay
tomorrowngày mai
the day after tomorrowngày kia

Specifying the time of day – Buổi vào ngày

last nighttối qua
tonighttối nay
tomorrow nighttối mai
in the morningvào buổi sáng
in the afternoonvào buổi chiều
in the eveningvào buổi tối
yesterday morningsáng qua
yesterday afternoonchiều qua
yesterday eveningtối qua
this morningsáng nay
this afternoonchiều nay
this eveningtối nay
tomorrow morningsáng mai
tomorrow afternoonchiều mai
tomorrow eveningtối mai

*

Specifying the week, month, or year – Tuần, tháng, năm

last weektuần trước
last monththáng trước
last yearnăm ngoái
this weektuần này
this monththáng này hoc tieng anh
this yearnăm nay
next weektuần sau
next monththáng sau
next yearnăm sau

Video hoàn toàn có thể bạn quan tiền tâm: giờ đồng hồ anh cơ bản

Khoá học tập tiếng anh dành cho người mất căn bản

Other time expressions – các cụm từ chỉ thời hạn khác

five minutes agonăm phút trước
an hour agomột giờ trước
a week agomột tuần trước
two weeks agohai tuần trước
a month agomột mon trước
a year agomột năm trước
a long time agolâu rồi
in ten minutes” time or in ten minutesmười phút nữa
in an hour”s time or in an hourmột tiếng nữa
in a week”s time or in a weekmột tuần nữa
in ten days” time or in ten daysmười ngày nữa
in three weeks” time or in three weeksba tuần nữa
in two months” time or in two monthshai tháng nữa
in ten years” time or in ten yearsmười năm nữa
the previous dayngày trước đó
the previous weektuần trước đó
the previous monththáng trước đó
the previous yearnăm trước đónăm trước đó
the following dayngày sau đó
the following weektuần sau đó
the following monththáng sau đó
the following yearnăm sau đó

Duration – khoảng thời gian

Khi nói tới khoảng thời gian trong tiếng Anh hay được sử dụng từ for sinh sống đằng trước, lấy ví dụ như:

I lived in Canada for six monthsmình sống ngơi nghỉ Canada sáu tháng
I”ve worked here for nine yearsmình đã thao tác ở trên đây được chín năm
I”m going lớn France tomorrow for two weeksngày mai mình đã đi Pháp hai tuần
we were swimming for a long timebọn mình đã bơi rất lâu

Frequency – Tần suất

neverkhông bao giờ
rarelyhiếm khi
occasionallythỉnh thoảng
sometimesthỉnh thoảng
often or frequentlythường xuyên
usually or normallythường xuyên
alwaysluôn luôn
every day or dailyhàng ngày
every week or weeklyhàng tuần
every month or monthlyhàng tháng
every year or yearlyhàng năm

Có nhiều cách để nói mang lại chuỗi những sự kiện trong vượt khứ. Đây là một trong những vài giải pháp phổ biến.

Bạn đang xem: Trong thời gian tới tiếng anh là gì

– After (in the middle or at the beginning of a sentence – thân câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence – đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence – đầu hoặc thân câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence – đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense – giữa câu, hễ từ sinh hoạt mệnh đề sau “by the time” phân chia ở thì vượt khứ trả thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence – đầu câu)Một vài cụm để trình làng sự kiện sắp tới đây trong chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là giải pháp nói long trọng hơn đối với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked & then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác và rồi đi tải sắm.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Nói Hài Hước Về Tình Yêu Đang Hot Trong Cộng Đồng FacebookXem thêm: Bói Ngày 2 Tháng 11 Là Cung Gì, Đặc Điểm Người Sinh Ngày 2/11

Rồi tiếp nối tôi đã thuộc mấy người chúng ta đi ăn uống pizza.

Bạn đang xem: Trong thời gian tới tiếng anh là gì

At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Dịp đó/ thốt nhiên tôi nghe cửa ngõ đóng sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started lớn ring. Ngay trong lúc ấy, điện thoại thông minh của tôi bước đầu đổ chuông.