Ủy ban thường vụ quốc hội là gì

     

Ðiều 74 Hiến pháp 2013 quy định: "Uỷ ban hay vụ Quốc hội là cơ quan sở tại của Quốc hội"
Bạn đang xem: ủy ban thường vụ quốc hội là gì

*

Một phiên họp Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội có có:

- quản trị Quốc hội

- các Phó chủ tịch Quốc hội

- các uỷ viên. Số thành viên Uỷ ban hay vụ Quốc hội bởi Quốc hội quyết định. Member của Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội làm việc theo chế độ chuyên trách và cấp thiết đồng thời là thành viên của chủ yếu phủ.

Nhiệm kỳ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Uỷ ban hay vụ Quốc hội liên tiếp làm nhiệm vụ cho tới khi Quốc hội khoá new bầu ra Uỷ ban thường xuyên vụ mới.""


 
Xem thêm: Lên Đồ Master Yi Trong Lmht, Yi Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Master Yi Rừng

tính năng nhiệm vụ


Xem thêm: Bảng Kê Tiếng Anh Là Gì ? Bảng Kê Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì? Bảng Kê Tiếng Anh Là Gì

tác dụng nhiệm vụ

Ðiều 74 Hiến pháp 2013 chính sách Uỷ ban thuờng vụ Quốc hội gồm những trách nhiệm và quyền hạn cơ bạn dạng sau:


Công cha và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội;

Tổ chức việc chuẩn bị, tập trung và nhà trì các kỳ họp Quốc hội;

Giải say đắm Hiến pháp, biện pháp và pháp lệnh;

Ra pháp lệnh về những vụ việc được Quốc hội giao;

Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao; đình chỉ vấn đề thi hành những văn bản của chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái cùng với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội với trình Quốc hội đưa ra quyết định việc huỷ bỏ những văn phiên bản đó huỷ bỏ những văn bản của bao gồm phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, quyết nghị của Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội;

Giám sát và phía dẫn buổi giao lưu của Hội đồng nhân dân; bến bãi bỏ các nghị quyết không đúng trái của Hội đồng quần chúng. # tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; giải thể Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng quần chúng. # đó làm cho thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng đến công dụng của nhân dân;

Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; gợi ý và đảm bảo điều kiện vận động cho các đại biểu Quốc hội;

Trong thời hạn Quốc hội không họp, phê chuẩn chỉnh đề nghị của Thủ tướng cơ quan chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng, những thành viên khác của chính phủ và report với Quốc hội trên kỳ họp gần nhất của Quốc hội;

Trong thời hạn Quốc hội không họp, đưa ra quyết định việc tuyên cha tình trạng chiến tranh khi đất nước bị xâm lược và trình Quốc hội phê chuẩn quyết định kia tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội;

Quyết định tổng cổ vũ hoặc động viên toàn bộ ban tía tình trạng cần thiết trong cả nước hoặc sống từng địa phương;

Thực hiện quan hệ tình dục đối nước ngoài của Quốc hội;

Tổ chức trưng cầu ý dân theo ra quyết định của Quốc hội.""

Ðể triển khai nhiệm vụ và quyền lợi của mình, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao mang lại Hội đồng Dân tộc, những Uỷ ban của Quốc hội và văn phòng và công sở Quốc hội sẵn sàng các vấn đề trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội để ý và quyết định.